Рекуператори

Всички видове Рекуперативни блокове и рекуператори предлагани в България, Рекуперативните блокове са оборудвани с високоефективни топлообменници „Въздух-Въздух“, “Въздух-Вода“ които рекуперират до 90% от отпадната топлина.