Услуги

Услуги и продукти за изграждане на вентилационни системи

Основните продукти и услуги свързани с проектирането и изграждане на климатични и вентилационни системи се предлагат от ЕКОВЕНТ ЕООД.
Най-важните услуги и продукти за изграждане на отоплителни вентилационни системи

Професионална консултация при подбора на вентилационни и климатични системи.
Безплатна консултация и огледи за оптимално изграждане на вентилационна,отоплителна и климатична инсталация.
Доставка на всякакъв вид клматично и вентилационно оборудване (въздуховоди,пекуператори,вентилационни решетки, климатичникамери,вентилатори и др.)
Гаранционно поддържане, авариини ремонти и преработка на вентилационни и климатични системи.