Референции

EKOVENT LTD представя , част от референциите издадени от удовлетворени клиенти  , по повод извършените услуги по част:

  • Проектиране
  • Изграждане
  • Гаранционна и след гаранционна поддръжка
  • Сервиз на вентилационни , климатчни и отоплителни инсталации
Референция SAC-София Еърпорт Център поддръжка на ОВК системи
Референция Gebruder Weiss поддръжка ОВК системи
Референция от MTG-завод ОСЪМ АД гр.Ловеч ,за изграждане на вентилационна инсталация в бояджийно.
Референция от ДИМСОН за доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат
Референция от ‘‘Виктория Нутс‘‘ ЕООД -Ядки РОЙС за доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат
Референция от БРАМАК ПС за доставка ,монтаж и въвеждане в експлоатация на водоохлаждащ агрегат за технологична вода
Референция от ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД за доставка и монтаж на водоохлаждаж агрегат-Чилър за охлаждане на технологична вода
Референция от БК ГОРНА БАНЯ ЕАД за изграждане на климатизация и вентилация на производствени помещения
Референция от ВИК София за изграждане на климатична и вентилационна инсталация
Референция от мебели ЗАХОВ за изграждане на вентилационна инсталация в бояджиино помещение
Референция от all in за изграждане на ОВК инсталации
Референция от фирма BULDENT LTD за изграждане на климатична,вентилационна и отоплителна инатслация
Референция от ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД за изграждане на ОВК инсталации
Референция за климатична, вентилационна и отоплителна инсталация
Референция за изграждане на климатична инсталация – Кастива
Референция за доставка на климатична техника и изграждане на инсталация
Референция за доставка и монтаж на климатична техника – Кофит Клуб
Референция за доставка и монтаж на климатична техника
Референция за поддръжка на климатична,вентилационна и отоплителна техника
Референция за поддръжка на климатична, вентилационна и отоплителна техника
  • 1
  • 2