Изграждане на вентилация в месопреработвателен цех

Екипът на фирма ЕКОВЕНТ ЕООД извърши , проектиране , доставка и монтаж на аспирационна и вентилационна инсталация , в работни помещения на месопреработвателен цех собственост на фирма Вилда 2015 гр.Търговище.

Системата включва:

  • Въздуховоди от поцинкована ламарина
  • Вентилационни решетки
  • Рекуперативен блок
  • Автоматика и табло управление за вентилация.