Референция за поддръжка на климатична,вентилационна и отоплителна техника

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящото удостоверение се издава във връзка с изпълнение на договорза поддръжка на климатична,вентилационна и отоплителна техника на ,,Зала Арена‘‘-гр.Сливница, сключен между г-н.В.Стоилков – кмет на община Сливница и „ЕКОВЕНТ“ ЕООД , гр.София, ЕИК 203272025

Договорът от датата на сключването му на 24.03.2015 се изпълнява с висок професионализъм и коректност от екипа на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД .

Като кмет на община Сливница, декларирам, че съм изключително доволен от професионалната работа на техническия и работен персонал, както и на целият екип на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД, който изпълнява добросъвестно и компетентно възложените дейности.

Кметът на община Сливница, издава настоящото удостоверение на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД на основание чл. 51, ал.4, във връзка с чл. 51, ал.1, т1 от Закона за обществените поръчки, в уверение на горното, за да послужи, там където е необходимо.