Референция за доставка и монтаж на климатична техника

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящото удостоверение се издава във връзка с изпълнение на поръчка за доставка и монтаж на климатици , между ‘‘ОП ТУРИЗЪМ‘‘ и „ЕКОВЕНТ“ ЕООД.

Поръчката беше изпълнена с висок професионализъм и коректност от екипа на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД, а договорената цена за извършената доставка и съпътстващата я услуга беше в размер на 5988,00 лв с включен ДДС.

Като директор на ‘‘ОП ТУРИЗЪМ‘‘, декларирам, че съм изключително доволен от професионалната работа на техническия и работен персонал, както и на целият екип на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД, който изпълни добросъвестно и компетентно възложените дейности.

Директорът на ‘‘ОП ТУРИЗЪМ‘‘, издава настоящото удостоверение на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД на основание чл. 51, ал.4, във връзка с чл. 51, ал.1, т1 от Закона за обществените поръчки, в уверение на горното, за да послужи, там където е необходимо.