Референция за доставка и монтаж на климатична техника – Кофит Клуб

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящото удостоверение се издава на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД в уверение на това, че, дружеството е изпълнило коректно своите задължения по доставка, монтаж и поддръжка на климатични системи.

Стойността на извършената доставка и монтаж е в размер на 6800 лв

Фирма „ЕКОВЕНТ“ ЕООД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, необходимото техническо оборудване за качествено изпълнение на предлаганите дейности.

При всичките ни досегашни контакти, екипът на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД е показвал професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените им задачи.

Доволни сме от коректността и точността при изпълнението на поетите ангажименти от страна на изпълнителя.

Управителят на „Кофит Клуб“ ЕООД, издава настоящото удостоверение на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД на основание чл. 51, ал.4, във връзка с чл. 51, ал.1, т1 от Закона за обществените поръчки, в уверение на горното, за да послужи, там където е необходимо.