Референция за поддръжка на климатична, вентилационна и отоплителна техника

РЕФЕРЕНЦИЯ

Референцията се издава на фирма ЕКОВЕНТ ЕООД за поддръжка на климатична , вентилационна и отоплителна техника на ,,Национален център по Културизъм и Фитнес” -,,Фитнес Център България”

Настоящото удостоверение , се издава във връзка с изпълнение на договорза поддръжка на климатична,вентилационна и отоплителна техника на ,,Фитнес център България‘‘ собственост на ,,Българска Федерация по Културизъм и Фитнес‘‘ – гр.София , сключен между г-н В.Игнатов – управител на ,, Фитнес Център България ‘‘ и „ ЕКОВЕНТ “ ЕООД , гр.София, ЕИК 203272025.

Договорът от датата на сключването му на 10.04.2015 , се изпълнява с висок професионализъм и коректност от екипа на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД .

Като управител на ,, Фитнес Център България ‘‘, декларирам, че съм изключително доволен от професионалната работа на техническия и работен персонал, както и на целият екип на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД, който изпълнява добросъвестно и компетентно възложените дейности.