Референция от ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД за изграждане на ОВК инсталации

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящото удостоверение се издава на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД, гр. София в уверение на това, че дружеството изпълнява коректно своите задължения възложени от фирма „ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ „ЕАД.

Фирма „ЕКОВЕНТ“ ЕООД , разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, необходимото техническо оборудване за качествено изпълнение на предлаганите дейностипо част ОВК.

При всичките ни досегашни контакти, екипът на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД е показвал професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените им задачи.

Доволни сме от коректността и точността при изпълнението на поетите ангажименти от страна на изпълнителя.

Като управител на фирма „ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ „ЕАД декларирам, че съм изключително доволен от професионалната работа на техническия и работен персонал, както и на целият екип на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД, който изпълнява добросъвестно и компетентно възложените дейности.