Пристанище ВАРНА ЕАД

Доставка на вентилатори

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД извършва проектиране и доставка на осови вентилатори , обслужваща нуждите на Пристанище ВАРНА ЕАД -гр.Варна.