Изграждане на VRF и вентилационна инсталация на офис

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД извърши проектиране , доставка и монтаж на VRF инсталация и общообменна вентилация,обслужваща нуждите на фирма БУЛДЕНТ ЕООД .

VRF инсталацията обслужваща офисната част се състои от:

Два броя VRF външно тяло 33,0/Qoхл

Четиринадесет броя VRF вътрешно тяло-касетъчен тип

VRF инсталацията обслужваща складовата част се състои от:

Четири касетъчни климатизатора VRF с обща мощност 56,0/Qoхл

Вентилационната инсталация обслужваща офисната част се състои от:

Рекуперативен блок марка GREE  с ефективност 60%