Поддръжка на ОВК системи в Гебрюдър Вайс

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД ,извършва поддръжка на климатични,вентилационни и отоплителни системи,на територията на Грбрюдър Вайс .