Доставка и монтаж на общообменна вентилация в ресторант No Words гр.Елин Пелин

Екипът на фирма ЕКОВЕНТ ЕООД извърши , проектиране , доставка и монтаж на общообменна вентилационна инсталация обслужваща ниждите на ресторант No Words находящ се в гр.Елин Пелин.