MTG Центромет Враца-изграждане на отоплителна инсталация с газов топловъздушен апарат

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД ,извърши: проектиране,доставка и монтаж на отоплителна инсталация с газов топловъздушен апарат 150 kw и маслоуловителни аспирации за цуфрови стругове,обслужваща нуждите на Metal Technology Group -MTG завод ЦЕНТРОМЕТ-ВРАЦА.