Референция SAC-София Еърпорт Център поддръжка на ОВК системи

РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата референция, ние ръководството на фирма  „СОФИЯ ЕЪРПОРТ ЦЕНТЪР-ЕАД“ , потвърждаваме своята висока оценка за дейността на фирма „ЕКОВЕНТ „ЕООД, гр.София. Тази оценка се основава на договор по повод абонаментна поддръжка на климатични,вентилационни и отоплителни инсталации“, като договорената цена за извършената услуга  е в размер на  …………лв без включен ДДС.

 

В периода 01.01.2019г.-01.01.2020г., фирма „ЕКОВЕНТ‘‘ ЕООД  стриктно изпълнява поетите задължения, съответстващи на изискванията на стандартите за качество.

 

В „ЕКОВЕНТ‘‘ ЕООД  работят високо квалифицирани и опитни специалисти, което ги прави предпочитан партньор.

 

Настоящото удостоверение се издава да послужи пред когото е необходимо.

За контакт : гр.София , бул.„Христофор Колумб“ 64, тел:  +359 2 492 38 00