Референция от MTG-завод ОСЪМ АД гр.Ловеч ,за изграждане на вентилационна инсталация в бояджийно.

 

РЕФЕРЕНЦИЯ

 

Настоящота референция се издава фирма ЕКОВЕНТ ЕООД, в уререние на това , че дружеството изпълнява коректно своите задължения възложени от фирма  ОСЪМ АД ,

за доставка,монтаж и пускане в експлоатация на вентилационна инсталация,за бояджиино помещение.

възложените деиности , бяха  изпълнен с висок професионализъм и коректност от екипа на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД в определения срок.

При всичкитени досегашни контакти,декларирам,че съм изключително доволен от професионалната работа на техническия и работен персонал, както и на целият екип на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД, който изпълни добросъвестно и компетентно възложените дейности.

Дата: 08.11.17г.                                                                                                                                                                                                                  Длъжност:

                                                                                                                                                                                                                                               Технически Директор

                                                                                                                                                                                       Инж.Цанко Георгиев