Референция от фирма BULDENT LTD за изграждане на климатична,вентилационна и отоплителна инатслация

РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата референция, ние ръководството на фирма             „БУЛДЕНТ“ ЕООД, потвърждаваме своята висока оценка за дейността на фирма „ЕКОВЕНТ „ЕООД, гр.София. Тази оценка се основава на поръчка по повод доставката и монтажа на климатична,вентилационна и отоплителна инсталация, като договорената цена за извършената доставка и съпътстващата я услуга  е в размер на 101924,58лв с включен ДДС.

 

В периода 02.08.2016 г.-10.10.2016 г., фирма „ЕКОВЕНТ‘‘ ЕООД  стриктно изпълнява поетите задължения, включително спазване на сроковете за доставка и монтаж, съответстващо на изискванията на стандартите за качество.

 

В „ЕКОВЕНТ‘‘ ЕООД  работят високо квалифицирани и опитни специалисти, което ги прави предпочитан партньор.

 

Настоящото удостоверение се издава да послужи пред когото е необходимо.

За контакт : гр.София ,……………………………………………………..тел.

 

 

Дата: 09.11.2016г.                                                     Пламен Бижев

                                                                                     Длъжност:Управител