Референция от мебели ЗАХОВ за изграждане на вентилационна инсталация в бояджиино помещение

РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата референция, ние ръководството на фирма             „ЗАХОВ – МД “ЕООД , потвърждаваме своята висока оценка за дейността на фирма „ЕКОВЕНТ „ЕООД, гр.София. Тази оценка се основава на поръчка по повод изграждане на общообменна вентилация в бояджийна камера , като договорената цена за извършената доставка и съпътстващата я услуга  е в размер на 6836,40 лв с включен ДДС.

 

В периода 26.09.2016 г.- 07.10.2016 г., фирма „ЕКОВЕНТ‘‘ ЕООД  стриктно изпълнява поетите задължения, включително спазване на сроковете за доставка и монтаж, съответстващо на изискванията на стандартите за качество.

 

В „ЕКОВЕНТ‘‘ ЕООД  работят високо квалифицирани и опитни специалисти, което ги прави предпочитан партньор.

 

Настоящото удостоверение се издава да послужи пред когото е необходимо.

За контакт : гр.Банско , УЛ.БЪЛГАРИЯ 1  тел:0894/660983.

 

 

Дата: 08.10.2016г.                                                         ДУНКА ЗАХОВА

                                                                                      Длъжност:Управител