Референция от ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД за доставка и монтаж на водоохлаждаж агрегат-Чилър за охлаждане на технологична вода