Референция от ‘‘Виктория Нутс‘‘ ЕООД -Ядки РОЙС за доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат

Настоящото удостоверение се издава във връзка с изпълнение на договор, сключен между ‘‘Виктория Нутс‘‘ ЕООД  и „ЕКОВЕНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 203272025.

Договорът за доставка,монтаж и пускане в експлоатация на водоохлаждаща система с технологична вода, на производствени машини , беше изпълнен с висок професионализъм и коректност от екипа на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД в определения срок, а договорената цена за извър

Като управител на фирма ‘‘Виктория Нутс‘‘ ЕООД   декларирам, че съм изключително доволен от професионалната работа на техническия и работен персонал, както и на целият екип на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД, който изпълни добросъвестно и компетентно възложените дейности.

 

Управителят на фирма ‘‘Виктория Нутс‘‘ ЕООД  , издава настоящото удостоверение на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД на основание чл. 51, ал.4, във връзка с чл. 51, ал.1, т1 от Закона за обществените поръчки, в уверение на горното, за да послужи, там където е необходимо.