Референция от БРАМАК ПС за доставка ,монтаж и въвеждане в експлоатация на водоохлаждащ агрегат за технологична вода

С настоящата референция, ние от фирма БРАМАК ПС ЕООД     , потвърждаваме своята висока оценка за дейността на фирма „ЕКОВЕНТ „ЕООД, гр.София. Тази оценка се основава на поръчка по повод, доставка ,монтаж и въвеждане в експлоатация на водоохлаждащ агрегат за технологична вода , за нуждите на производствения процес.

 

В периода 01.02.2016 г.-01.05.2016 г., фирма „ЕКОВЕНТ‘‘ ЕООД  стриктно изпълнява поетите задължения, включително спазване на сроковете за доставка и монтаж, съответстващо на изискванията на стандартите за качество.

 

В „ЕКОВЕНТ‘‘ ЕООД  работят високо квалифицирани и опитни специалисти, което ги прави предпочитан партньор.

 

Настоящото удостоверение се издава да послужи пред когото е необходимо.