Референция Gebruder Weiss поддръжка ОВК системи

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

Настоящото удостоверение се издава на фирма „ ЕКОВЕНТ“ ЕООД в уверение на това, че дружеството е изпълнило коректно своите задължения по абонаментна сервизна поддръжка на климатични , вентилационна и отоплителни системи в периода 17.12.2018 г. – 17.12.2019 г.

 

Като стойността на абонаментна сервизна поддръжка на климатични ,вентилационна и отоплителни системи както и изплатеното възнаграждение е в размер на …… лв без ДДС.

 

Ние от фирма ‘‘ГЕБРЮДЕР ВАЙС ‘‘ ЕООД   декларирам, че сме изключително доволни от професионалната работа на техническия и работен персонал, както и на целият екип на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД, който изпълни добросъвестно и компетентно възложените дейности.

 

 

Фирма ‘‘ГЕБРЮДЕР ВАЙС ‘‘ ЕООД  , издава настоящото удостоверение на „ЕКОВЕНТ“ ЕООД на основание чл. 51, ал.4, във връзка с чл. 51, ал.1, т1 от Закона за обществените поръчки, в уверение на горното, за да послужи, там където е необходимо.