Референция от ВИК София за изграждане на климатична и вентилационна инсталация

РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата референция, ние ръководството на фирма             „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД“ЕАД , потвърждаваме своята висока оценка за дейността на фирма „ЕКОВЕНТ „ЕООД, гр.София. Тази оценка се основава на поръчка по повод доставката и монтажа на климатична ,вентилационна и отоплителна инсталация на обект-Гробищен парк находящ се в гр.Банкя , като договорената цена за извършената доставка и съпътстващата я услуга  е в размер на 17999,98 лв с включен ДДС.

 

В периода 18.04.2016 г.-03.10.2016 г., фирма „ЕКОВЕНТ‘‘ ЕООД  стриктно изпълнява поетите задължения, включително спазване на сроковете за доставка и монтаж, съответстващо на изискванията на стандартите за качество.

 

В „ЕКОВЕНТ‘‘ ЕООД  работят високо квалифицирани и опитни специалисти, което ги прави предпочитан партньор.

 

Настоящото удостоверение се издава да послужи пред когото е необходимо.

За контакт : гр.София , кв.Горубляне ул.Георги Белов 2  тел:0884/770549.

 

 

Дата: 04.10.2016г.                                                           Георги Такев

                                                                                      Длъжност:Управител