Референция от БК ГОРНА БАНЯ ЕАД за изграждане на климатизация и вентилация на производствени помещения

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД извършви проектиране , доставка и монтаж на климатична и вентилационна инсталация обслужваща нуждите на БК ГОРНА БАНЯ ЕАД находяща се в гр.София кв.Горна Баня.

Възложител: БК ГОРНА БАНЯ ЕАД

С настоящата референция, ние ръководството на фирма  „БК ГОРНА БАНЯ“ ООД, потвърждаваме своята висока оценка за дейността на фирма „ЕКОВЕНТ „ЕООД, гр.София. Тази оценка се основава на поръчка по повод доставката и монтажа на климатична инсталация обслужваща производствени помещения , като договорената цена за извършената доставка и съпътстващата я услуга  е в размер на 40882,08 лв с включен ДДС.

В периода 06.07.2016 г.-01.08.2016 г., фирма „ЕКОВЕНТ‘‘ ЕООД  стриктно изпълнява поетите задължения, включително спазване на сроковете за доставка и монтаж, съответстващо на изискванията на стандартите за качество.

 В „ЕКОВЕНТ‘‘ ЕООД  работят високо квалифицирани и опитни специалисти, което ги прави предпочитан партньор.

 Настоящото удостоверение се издава да послужи пред когото е необходимо.За контакт : гр.София , кв.Овча купел ул. Месечинка 8  тел:0888/677392.

 

Дата: 02.08.2016г.                                                                   Седрак Арустамян

                                                                                                        Длъжност:Управител