Изграждане на рекуперативна климатична и вентилационна инсталация

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД извърши проектиране,изработка,доставка и монтаж на рекуперативна климатична и вентилационна инсталация ,обслужваща нуждите на производствени помещени за производство на спортни стики с марка DOLTCINI.