Поддръжка на ОВК системи в Софийски Районен Съд

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД ,извършва поддръжка на климатични,вентилационни и отоплителни системи,на територията на Софийски Райинен Съд .