Доставка на резервни части за ОВК системи

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД ,извършва доставка на резервни части за климатични,вентилационни и отоплителни системи,обслужващи нуждите на Военно Медицинска Академия-гр.София.