Изграждане на отоплителна инсталация в ЕТЕМ България ЕАД

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД ,като главен изпълнител,извърши : проектиране,доставка и монтаж на отоплителна инсталация с газов котел HOVAL, обслужваща нуждите на ”Матричарно” работно помещение е в завод ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ.