ALLTERKO-Изграждане на вентилационна система в офис

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД ,извърши: проектиране,доставка и монтаж на общообменна вентилация,обслужваща нуждите на офис сграда.

Възложител: Алтерко Пропъртис ООД