РУБЕЛЛА БЮТИ-изграждане на вентилация и климатизация на административна сграда

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД ,като главен изпълнител,извършва : проектиране,доставка и монтаж на вентилация за подземни гаражи, климатична система  с касетъчни климатици марка LG и вентилационна инсталация с рекуператувни блокове марка LG,обслужваща нуждите на административна сграда.