Изграждане на вентилационна инсталация за бояджиина камера.

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД извърши проектиране,изработка,доставка и монтаж на вентилационна инсталация за бояджиино помещение ,обслужваща нуждите на производствени помещени на завод ОСЪМ-гр.Ловеч ,част от METAL TECHNOLOGY GROUP (MTG).