ЕТЕМ ГЕСТАМП-изграждане на вентилация на администрация в ЕТЕМ ГЕСТАМП АЛУМИНИУМ ЕКСТРУЖЪН

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД ,като главен изпълнител,извърши : проектиране,доставка и монтаж на общообменна вентилация,обслужваща нуждите на администрация в завод Етем Гестамп Алуминиум Екстружънс – АД.