Изграждане на вентилационна инсталация за пържилна машина

Екипът на фирма ЕКОВЕНТ ЕООД извърши , проектиране , доставка и монтаж на аспирационна инсталация за пържилна поточна линия обслужваща ниждите на фирма Виктория Нутс-ядки РОИС