Асарел Медет-изграждане на аспирация в сервиз на Асарел Транс ООД

Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД ,като главен изпълнител,извърши : проектиране,доставка и монтаж на локална аспирация за четири ремонтни канала,обслужваща нуждите на АСАРЕЛ ТРАНС ООД.