Проектиране на вентилационни системи

EKOVENT LTD предлага пълен инженеринг на ОВК инсталации:

  • Проектиране на ОВК инсталации
  • Изграждане на ОВК инсталации
  • Сервиз на ОВК инсталации

Гаранционна и след гаранционна поддръжка на:
кухненска аспирация и вентилация.
Общообменна климатизация и вентилация за:
Питеини заведения, офиси и офис сгради, хотели и жилищни сгради(подземни гаражи, битова вентилация по норми на ДЗК и РЗИ);
Промишлена вентилация и аспирация за: производствени халета, сервизи, цехове за оксидация, цехове за никелиране.
Общообменни вентилационни системи за: кафенета, барове и ресторанти.
Вентилация и климатизация и отопление на: басейни, къщи и административни сгради,офис сгради
Вентилация климатизацияи отопление на халета и селскостопански помещения; Изграждане на вентилация в производствени предприятия.

Проектиране на климатични и вентилационни системи за:

  • Офисни помещения
  • Обществени обекти.
  • Жилищни сгради
  • Промишлени производства, малки и големи производствени предприятия.

Тук може да направите вашето запитване: