Референции

Референция SAC-София Еърпорт Център поддръжка на ОВК системи
Референция Gebruder Weiss поддръжка ОВК системи
Референция от MTG-завод ОСЪМ АД гр.Ловеч ,за изграждане на вентилационна инсталация в бояджийно.
Референция от ДИМСОН за доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат
Референция от ‘‘Виктория Нутс‘‘ ЕООД -Ядки РОЙС за доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат
Референция от БРАМАК ПС за доставка ,монтаж и въвеждане в експлоатация на водоохлаждащ агрегат за технологична вода
Референция от ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД за доставка и монтаж на водоохлаждаж агрегат-Чилър за охлаждане на технологична вода
Референция от БК ГОРНА БАНЯ ЕАД за изграждане на климатизация и вентилация на производствени помещения
Референция от ВИК София за изграждане на климатична и вентилационна инсталация