Кухненска аспирация

Фирма ековент е тясно специализирана в областа на климатичната ,вентилационна и отоплителна техника

Проектиране
Доставка
Монтаж
Сервиз
Фирма ЕКОВЕНТ ЕООД , ви представя част от изградените кухненски аспирации и вентилационни инсталации.

ВМА-изграждане на кухненска вентилация ВМА-гр.Хисаря