Поддръжка на ОВК системи

Доставка на резервни части за ОВК системи
Поддръжка на ОВК системи в НАИМ-БАН
Поддръжка на ОВК системи в Софийска Филхармония
Поддръжка на ОВК системи в Софийски Районен Съд
Поддръжка на ОВК системи в София Еърпорт Център-Логистика
Поддръжка на ОВК системи в Гебрюдър Вайс