Обекти Вентилация

Изграждане наклиматизация и вентилация за фитнес зала
Изграждане на вентилационна инсталация
Климатизация и вентилация на сграда