Обекти Климатизация

РУБЕЛЛА БЮТИ-изграждане на вентилация и климатизация на административна сграда
Отоплителна и охладителна термопомпена система GREE
Изграждане на отоплителна инсталация с термопомпа DAIKIN
Изграждане на отоплителна инсталация с термопомпа GREE
Изграждане на климатична инсталация в банков офис УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Изграждане на рекуперативна климатична и вентилационна инсталация
Изграждане на климатична и вентилационна инсталация
Изграждане на VRF и вентилационна инсталация на офис
Климатизация на работни помещения
Изграждане на климатична инсталация в бутилираща компания Горна Баня ЕАД
Изграждане на VRF инсталация