Климатизация

Всичко за климатизацията; Канални климатизатори, Чилъри, Климатични камери, Охладителни инсталации, Овлажнители, Изсушители на въздух, Климатизатори, Канални системи на директно изпарение, Конвектори, Въздушни завеси.