Фирма EKOVENT LTD е тясно специализирана в областта на климатичните и вентилационни и отоплителни инсталации.

EKOVENT LTD предлага пълен инженеринг на ОВК инсталации:

  • Проектиране, изграждане,сервиз и поддръжка на:
  • кухненска аспирация и вентилация.
  • общообменна климатизация и вентилация за:Питеини заведения, офиси и офис сгради, хотели и жилищни сгради(подземни гаражи, битова вентилация по норми на ДЗК и РЗИ);
  • Промишлена вентилация и аспирация – производствени халета, сервизи, цехове за оксидация, цехове за никелиране.
  • Общообменни вентилационни системи за: кафенета, барове и ресторанти;
  • Вентилация и климатизация и отопление на басейни, къщи и административни сгради,офис сгради;
  • Вентилация климатизацияи отопление на халета и селскостопански помещения; Изграждане на вентилация в производствени предприятия.